หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นโยบายเว็บไซต์
 
นโยบายเว็บไซต์ของ องค์การบริหารตำบล ต้นโพธิ์
Website Policy of (Organization/Website)
จัดทำเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
 
1. วัตถุประสงค์
  องค์การบริหารตำบล ต้นโพธิ์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการแก่ประชนชนในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภ