หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างสังคมให้เข้มแข็ง แหล่งเกษตรปลอดภัย”
 
 
พันธกิจ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ได้กำหนดพันธกิจ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ เป็นหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ โดยพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ มีดังนี้
 
พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
 
เสริมสร้างให้ประชาชนตำบลต้นโพธิ์ น้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรม และร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมได้
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา
 
ทำนุบำรุง และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย และศิลปะวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น
 
สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน
 
อำนวยการด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่
 
พัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และการสุขาภิบาล ให้ได้มาตรฐานและมีสุขลักษณะที่ดี
 
ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มอาชีพ ประชาชน อย่างสมดุลและยั่งยืน
 
พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีให้เป็นที่พึ่งที่ดีให้กับประชาชนได้
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ :036-510-517 โทรสาร : 036-510-517
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 1,504,648 เริ่มนับ 2 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10