หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
สภาพสังคม
 
สภาพสังคม
 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อม ทั้งทางด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย และด้านสาธารณูปโภค มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด และมัสยิด ในเขตพื้นที่ ดังนี้

วัดแจ้งพรหมนคร ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดยวด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดคลองสามแยก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดน้อยเจริญธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดศรีสาคร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดกลางพรหมนคร ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

มัสยิดยามิอุซซุนนะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
การศึกษาในตำบล
สังกัด สพฐ.

โรงเรียนวัดศรีสาคร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
สังกัด อบต.ต้นโพธิ์

ศพด.บ้านหัวงิ้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ศพด.ดงมะขามเทศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
สังกัด กศน.

กศน.ตำบลต้นโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
การสาธารณสุขในตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลต้นโพธิ์ จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลต้นโพธิ์
  แห่งที่ 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลต้นโพธิ์
  แห่งที่ 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลต้นโพธิ์ จำนวน 136 คน
ความปลอดภัยในตำบล
ตำบลต้นโพธิ์ มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย คือ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน 144 แห่ง

อาสาสมัครตำรวจชุมชน จำนวน 52 แห่ง
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

มีการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ จำนวน 1 ศูนย์
จุดตรวจ จุดบริการ

มีจุดตรวจ จุดบริการ ของตำรวจชุมชน
    จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 036-510-517
จำนวนผู้เข้าชม 221,158 เริ่มนับ 2 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com