หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (เดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64) [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เม.ย. - พ.ค. 2563) [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)