หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การเขียนทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)