หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ อบต.ต้นโพธิ์ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)