หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
1. งานนโยบายและแผน
2. งานกฎหมายและนิติกร
3. งานบุคคล
4. งานพัฒนาสังคมและ สวัสดิการสังคม
5. งานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
 
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้
  งานธุรการ
   
 
1. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร
2. งานไฟฟ้า
3. งานธุรการ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 036-510-517
จำนวนผู้เข้าชม 221,074 เริ่มนับ 2 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com