หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 และเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  
ข้อบัญญัติ อบต.ต้นโพธิ์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในท
ลำดับภาพที่ 1/3
ข้อบัญญัติ อบต.ต้นโพธิ์ เรื่อง ตลาด
ลำดับภาพที่ 2/3
ข้อบัญญัติ อบต.ต้นโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกม
ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
ข้อบัญญัติ อบต.ต้นโพธิ์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในท
ข้อบัญญัติ อบต.ต้นโพธิ์ เรื่อง ตลาด
ข้อบัญญัติ อบต.ต้นโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ได้มีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และนายอำเภอเมืองสิงห์บุรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสืออำเภอเมืองสิงห์บุรี ที่ สห 0023.6/1775ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 11.30 น. โดย คุณ วรรณนิดา มนุษย์จันทร์

ผู้เข้าชม 135 ท่าน

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ :036-510-517 โทรสาร : 036-510-517
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 936,903 เริ่มนับ 2 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10