ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารตำบล ต้นโพธิ์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256379,78082,87190,677---------253,328
2562--56143,63222,90630,97074,76079,82069,68374,04966,20363,449526,033
ยอดยกมาตั้งแต่ 2 เม.ย. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   779,361
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี